kemikernes våde drøm

Titan som katalysator

  1. Hvilket fagudtryk bruges til at beskrive den del af kemien, der beskæftiger sig med, hvordan en kemisk reaktion forløber, hvor hurtigt den forløber og hvilke delreaktioner, den består af?

  2. Hvad er i kemisk sammenhæng en katalysator?

  3. Hvorfor er det en udfordring for kemikere at bruge grundstoffet titan som katalysator?

  4. Når titan findes i oxidationstrinnet 2+, så er det i forhold til naturligt forekommende titan:

  5. Hvorfor er det vigtigt, at det er lykkedes Anders Reinholdt og kolleger at lave et kompleks af titan(+2) omgivet af fire ligander i en tetraedrisk struktur i stedet titan omgivet af seks ligander i en oktaedrisk struktur?

  6. Hvilket atom binder titan(+2)-ionen sig til i liganden?

  7. Hvilken slags reaktion udsætter Anders Reinholdt den blå Ti3+-forbindelse for, så den omdannes til den grønne forbindelse med en chloridion færre?

  8. Hvilken gas bruger Anders Reinholdt til at fylde i sin reaktionsbeholder til titan-komplexer?

  9. Hvilket usædvanligt fænomen observerede Anders Reinholdt, da han undersøgte reaktionen mellem sit Ti2+-kompleks og azid, som danner et såkaldt imid-kompleks?

  10. Aktiveringsenergien for omdannelse af et azid til et imid og N2 sker med en anden aktiveringsenergi med to Ti2+-ioner i forhold til, når der kun er én. Hvor meget ændrer aktiveringsenergien sig, når der kommer en ekstra Ti2+-ion til?

Info om app’en

I Aktuel Naturvidenskabs quiz-app kan du teste din viden om naturvidenskab og teknik. Quizzerne bygger på artikler bragt i bladet og til nogle af disse artikler findes der også undervisningsmateriale. App’en er udviklet som en del af projektet Aktuel Naturvidenskab i Gymnasiet, som er finansieret af VILLUM FONDEN. Læs mere på Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside.

Hvorfor skal jeg indtaste min e-mail?

Det er for, at app’en kan huske dig, så du kan afbryde din indtastning og fortsætte på et senere tidspunkt. Vi bruger også informationen til statistik og til at give dig besked, hvis du deltager i en konkurrence. Vi vil aldrig bruge den til at sende dig reklamemails eller give oplysningerne videre til tredjepart.