Bisoner og vildheste i den danske natur?

Rewilding

  1. Hvilket udsagn om de store pattedyr i naturen er falsk?

  2. Hvilke to ud af de nævnte store pattedyr er ifølge artiklen oplagte at have i den danske natur?

  3. Hvilket af følgende tiltag kunne være med til at fremme biodiversiteten i den danske natur?

  4. På hvilken måde kan store planteædere blandt andet gavne plante-diversiteten?

  5. Hvor stor en andel af naturområderne indenfor græsland og hede er i tilbagegang ifølge rapporten Danmarks Biodiversitet 2020?

  6. … og hvor stor en andel af naturområderne indenfor agerland er ifølge samme rapport i fremgang/stabile?

  7. Hvor mange procent af 10.662 undersøgte arter i den danske natur vurderes i et eller andet omfang at være truet (dvs. placeret i kategorierne fra ”næsten truet” til ”regionalt uddød”) ifølge den seneste danske rødliste fra 2019?

  8. Hvilket dyr blev i 2016 som en del af et biodiversitets-eksperiment sluppet løs på Molslaboratoriet i Mols Bjerge?

Info om app’en

I Aktuel Naturvidenskabs quiz-app kan du teste din viden om naturvidenskab og teknik. Quizzerne bygger på artikler bragt i bladet og til nogle af disse artikler findes der også undervisningsmateriale. App’en er udviklet som en del af projektet Aktuel Naturvidenskab i Gymnasiet, som er finansieret af VILLUM FONDEN. Læs mere på Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside.

Hvorfor skal jeg indtaste min e-mail?

Det er for, at app’en kan huske dig, så du kan afbryde din indtastning og fortsætte på et senere tidspunkt. Vi bruger også informationen til statistik og til at give dig besked, hvis du deltager i en konkurrence. Vi vil aldrig bruge den til at sende dig reklamemails eller give oplysningerne videre til tredjepart.