Hvor bliver lattergassen af?

  1. Hvilken kemisk formel gemmer sig bag navnet dinitrogenoxid (også kaldet lattergas)?

  2. Hvor mange gange mere potent er dinitrogenoxid som drivhusgas sammenlignet med kuldioxid?

  3. Hvad kalder man den proces, hvor nitrat af mikroorganismer bliver reduceret til nitrit og til sidst til nitrogen?

  4. Hvilken observation har gjort forskeren Carolin Löscher særligt interesseret i at studere dannelsen af dinitrogen i oceanerne?

  5. Hvorfor er processen denitrifikation ikke en sandsynlig forklaring på, at der fjernes dinitrogenoxid fra overfladevandet i oceanerne?

  6. Hvad mistænker Carolin Löscher kan ligge bag, at der i nogle havområder fjernes forholdsvis mere dinitrogenoxid fra overfladevandet end andre steder?

  7. Hvorfor laver Carolin Löscher og kolleger forsøg med at tilsætte isotopmærket dinitrogenoxid til vandprøver?

Info om app’en

I Aktuel Naturvidenskabs quiz-app kan du teste din viden om naturvidenskab og teknik. Quizzerne bygger på artikler bragt i bladet og til nogle af disse artikler findes der også undervisningsmateriale. App’en er udviklet som en del af projektet Aktuel Naturvidenskab i Gymnasiet, som er finansieret af VILLUM FONDEN. Læs mere på Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside.

Hvorfor skal jeg indtaste min e-mail?

Det er for, at app’en kan huske dig, så du kan afbryde din indtastning og fortsætte på et senere tidspunkt. Vi bruger også informationen til statistik og til at give dig besked, hvis du deltager i en konkurrence. Vi vil aldrig bruge den til at sende dig reklamemails eller give oplysningerne videre til tredjepart.