Modeller og klima

  1. Hvad styrer helt overordnet temperaturen i Jordens atmosfære?

  2. Hvad gjorde den svenske kemiker Svante Arrhenius i 1896 som den første i verden, og som i dag spiller en stor rolle i den aktuelle klimadiskussion?

  3. Hvad ville Jordens gennemsnitstemperatur cirka være, hvis ikke vi havde den såkaldte drivhuseffekt, der skyldes drivhusgasser i atmosfæren?

  4. De vigtigste drivhusgasser i atmosfæren er vanddamp, kuldioxid, metan og… – ja, hvilken af følgende?

  5. Hvor stor opløsning har klimaforskernes mest avancerede globale modeller i dag på den horisontale skala (dvs. cirka hvor stort er et kvadrat i det tredimensionelle netværk, som hele jordens atmosfære deles ind i, og som modellen efterfølgende regner på?)

  6. Hvad har været en af de helt store udfordringer i udviklingen af de modeller, forskere i dag bruger til at modellere Jordens klima?

  7. Hvad er forskernes bedste bud i dag på, hvor meget temperaturen vil stige i forhold til 1850 ved en fordobling af atmosfærens CO2-koncentration i samme periode?

  8. Hvorfor er forskerne bekymrede for, at de store ishylder, der sidder fast på isen i Atarktis, men flyder på havet, kollapser?

Info om app’en

I Aktuel Naturvidenskabs quiz-app kan du teste din viden om naturvidenskab og teknik. Quizzerne bygger på artikler bragt i bladet og til nogle af disse artikler findes der også undervisningsmateriale. App’en er udviklet som en del af projektet Aktuel Naturvidenskab i Gymnasiet, som er finansieret af VILLUM FONDEN. Læs mere på Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside.

Hvorfor skal jeg indtaste min e-mail?

Det er for, at app’en kan huske dig, så du kan afbryde din indtastning og fortsætte på et senere tidspunkt. Vi bruger også informationen til statistik og til at give dig besked, hvis du deltager i en konkurrence. Vi vil aldrig bruge den til at sende dig reklamemails eller give oplysningerne videre til tredjepart.