Grønlands Indlandsis

  1. Hvad vil effekten på havniveauet omkring Danmark alt andet lige være, hvis Indlandsisen i Grønland smeltede helt bort?

  2. Hvorfor vil havniveauet stige mere syd for ækvator end omkring Danmark, hvis al Grønlands Indlandsis smelter?

  3. Hvis man ser bort fra havstigninger, hvorfor er det så et problem, at store mængder ferskvand strømmer ud i havet på grund af afsmeltning af Indlandsisen?

  4. Hvorfor er det interessant for forskerne at kende udbredelsen af Grønlands Indlandsis for 120.000 år siden?

  5. Hvordan kan forskerne bruge isotoperne berylium-10 og aluminium-26 til at afsløre, om der har ligget is i et område i meget lang tid eller ej?

  6. Med den viden, man har om Grønlands landskab under Indlandsisen, hvad ville der så ske, hvis man forestillede sig, at al Indlandsisen smeltede bort lige med det samme?

Info om app’en

I Aktuel Naturvidenskabs quiz-app kan du teste din viden om naturvidenskab og teknik. Quizzerne bygger på artikler bragt i bladet og til nogle af disse artikler findes der også undervisningsmateriale. App’en er udviklet som en del af projektet Aktuel Naturvidenskab i Gymnasiet, som er finansieret af VILLUM FONDEN. Læs mere på Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside.

Hvorfor skal jeg indtaste min e-mail?

Det er for, at app’en kan huske dig, så du kan afbryde din indtastning og fortsætte på et senere tidspunkt. Vi bruger også informationen til statistik og til at give dig besked, hvis du deltager i en konkurrence. Vi vil aldrig bruge den til at sende dig reklamemails eller give oplysningerne videre til tredjepart.