En quiz for natteravne

Flagermus

  1. Vi ser ikke flagermus så ofte, da de er aktive om natten. Men hvor almindelige er flagermus egentlig i forhold til andre pattedyr?

  2. De fleste flagermus lever af insekter, men nogle arter lever af andre typer føde. Der er dog så vidt, vi ved ikke nogen kendt art af flagermus, der lever af..., ja, hvilken af de nævnte fødekilder?

  3. Hvordan finder flagermus frem til et bytte i form af et insekt i luften?

  4. Hvordan er det lykkedes forfatterne til artiklen at få en masse data om flagermus’ adfærd om natten?

  5. Hvordan undgår flagermus at bruge for megen energi på deres kraftige ekkolokaliserings-skrig?

  6. Hvor stor træfsikkerhed på deres bytte har flagermus, der jager i luften?

  7. Når flagermus skifter fra at jage i luften til at jage insekter på jorden, falder deres træfsikkerhed en del. Hvorfor kan det alligevel være en fordel for flagermusene at jage bytte på jorden?

Info om app’en

I Aktuel Naturvidenskabs quiz-app kan du teste din viden om naturvidenskab og teknik. Quizzerne bygger på artikler bragt i bladet og til nogle af disse artikler findes der også undervisningsmateriale. App’en er udviklet som en del af projektet Aktuel Naturvidenskab i Gymnasiet, som er finansieret af VILLUM FONDEN. Læs mere på Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside.

Hvorfor skal jeg indtaste min e-mail?

Det er for, at app’en kan huske dig, så du kan afbryde din indtastning og fortsætte på et senere tidspunkt. Vi bruger også informationen til statistik og til at give dig besked, hvis du deltager i en konkurrence. Vi vil aldrig bruge den til at sende dig reklamemails eller give oplysningerne videre til tredjepart.