Kend din kanon

Den store erkendelsesquiz

 1. Naturen kan forklares uden myter

  Naturvidenskabens filosofiske udgangspunkt er den erkendelse at:

 2. Naturen kan forklares uden myter

  Hvad er et minimumskrav til en naturvidenskabelig teori?

 3. Naturen kan forklares uden myter

  Hvad var den afgørende forskel på de græske naturfilosoffers tænkemåde i forhold til tidligere kulturers?

 4. Newtons love

  Hvilken fundamental sammenhæng i naturen udtaler Newtons 2. lov sig om?

 5. Newtons love

  Hvori består den vigtige erkendelse i Newtons love?

 6. Newtons love

  I hvilke situationer kommer Newtons love til kort?

 7. Evolutionslæren

  Hvilke to elementer indeholder Darwins evolutionsteori?

 8. Evolutionslæren

  Hvad var et væsentligt problem ved evolutionsteorien på Darwins tid, som bl.a. udviklingen inden for genetikken senere har givet forklaringen på?

 9. Evolutionslæren

  Hvad kan siges at være den vigtige filosofiske erkendelse i evolutionslæren?

 10. Termodynamikken

  En maskine som f.eks. en bilmotor skal bruge brændstof for at køre. Hvad sker der med energien i brændstoffet, når motoren kører?

 11. Termodynamikken

  Termodynamikkens anden lov siger, at i et lukket system kan entropien (kaos) kun vokse. Hvad beskriver det vigtige begreb ”entropi” i denne sætning?

 12. Termodynamikken

  Termodynamikken – og specielt termodynamikkens 2. lov - kan i en filosofisk sammenhæng siges at være vigtig ved at skabe en forbindelse mellem fysikken og naturhistorien. Hvorfor det?

 13. Verden består af atomer

  Atomer er opbygget af en kerne bestående af protroner og neutroner, hvorom der kredser elektroner i såkaldte orbitaler. Hvad bestemmer atomets egenskaber?

 14. Verden består af atomer

  Hvad sker der, når elektronerne omkring atomkernen skifter fra een orbital til en orbital med en lavere energi?

 15. Verden består af atomer

  Hvor skabtes hovedparten af de grundstoffer, som i dag findes på jorden?

 16. Relativitetsteorien

  Hvad er et vigtigt grundlag for Albert Einsteins relativitetsteori?

 17. Relativitetsteorien

  Relativitetsteorien består af to dele kaldet den specielle relativitetsteori og den generelle relativitetsteori. De to dele er bundet sammen af en bærende tanke: relativitetsprincippet. Hvad går det ud på?

 18. Relativitetsteorien

  Hvilken teknologi bliver nødt til at tage hensyn til relativitetsteorien for at kunne fungere ordentligt?

 19. Økologien

  Hvad handler den videnskabelige disciplin Økologi om?

 20. Økologien

  Hvilken erkendelse er grundlaget for økologien?

 21. Økologien

  Hvorfor er økologiens erkendelser vigtige?

 22. Kvantemekanikken

  Hvad handler kvantemekanikken overordnet set om?

 23. Kvantemekanikken

  Hvad er den fundamentale forskel på, hvilken vej hhv. en person og en elektron bevæger sig mellem to punkter?

 24. Kvantemekanikken

  Hvilken vigtig erkendelse følger af kvantemekanikken?

 25. Pladetektonikken

  Hvorfor var det et stort gennembrud, da pladetektonikken blev formuleret i slutningen af 1960’erne?

 26. Pladetektonikken

  Forløberen til den moderne pladetektonik var tyskeren Alfred Wegeners kontinentaldriftteori. Hvad er forskellen på kontinentaldriftteorien og den moderne pladetektonik?

 27. Pladetektonikken

  Hvilke afgørende videnskabelige indicier gav pladetektonikken sit endelige gennembrud?

 28. DNA-dobbeltspiralen

  Menneskets arvemasse – DNA – er opbygget som to strenge, der er snoet som en dobbeltspiral. En DNA-streng er opbygget af fire byggeklodser, kaldet nukleotider (forkortet A, T, C og G). Hvordan er disse byggeklodser organiseret i DNA-molekylet?

 29. DNA-dobbeltspiralen

  I et DNA-molekyle bestemmes den genetiske information af:

 30. DNA-dobbeltspiralen

  Afklaringen af DNA-molekylets struktur gav løsningen på, hvordan den genetiske information er lagret. Hvilket andet fundamentalt biologisk problem gav det løsningen på?

Info om app’en

I Aktuel Naturvidenskabs quiz-app kan du teste din viden om naturvidenskab og teknik. Quizzerne bygger på artikler bragt i bladet og til nogle af disse artikler findes der også undervisningsmateriale. App’en er udviklet som en del af projektet Aktuel Naturvidenskab i Gymnasiet, som er finansieret af VILLUM FONDEN. Læs mere på Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside.

Hvorfor skal jeg indtaste min e-mail?

Det er for, at app’en kan huske dig, så du kan afbryde din indtastning og fortsætte på et senere tidspunkt. Vi bruger også informationen til statistik og til at give dig besked, hvis du deltager i en konkurrence. Vi vil aldrig bruge den til at sende dig reklamemails eller give oplysningerne videre til tredjepart.