CRISPR:

Fremtidens behandling af genetiske sygdomme?

  1. Hvilket af følgende udsagn om CRISPR er falsk?

  2. Hvorfor vil det for nogle sygdomme være mest relevant at reparere på stamceller?

  3. Hvilket eksempel på mulig anvendelse af CRISPR er ikke nævnt i artiklen?

  4. To ud af tre følgende muligheder for at få CRISPR ind i cellerne bliver nævnt i artiklen. Hvilke?

  5. Hvilken af de nævnte sygdomme er forårsaget af mutation i ét enkelt gen?

  6. Sygdommen seglcelleanæmi skyldes en mutation i et enkelt gen. Hvilken aminosyre-erstatning er seglcellemutationen skyld i?

Info om app’en

I Aktuel Naturvidenskabs quiz-app kan du teste din viden om naturvidenskab og teknik. Quizzerne bygger på artikler bragt i bladet og til nogle af disse artikler findes der også undervisningsmateriale. App’en er udviklet som en del af projektet Aktuel Naturvidenskab i Gymnasiet, som er finansieret af VILLUM FONDEN. Læs mere på Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside.

Hvorfor skal jeg indtaste min e-mail?

Det er for, at app’en kan huske dig, så du kan afbryde din indtastning og fortsætte på et senere tidspunkt. Vi bruger også informationen til statistik og til at give dig besked, hvis du deltager i en konkurrence. Vi vil aldrig bruge den til at sende dig reklamemails eller give oplysningerne videre til tredjepart.