Cellens kommandocentral

Tjek din viden om HUB-proteiner

  1. Hvilket brud med den traditionelle forståelse af proteiner fulgte blandt andet af kortlægningen af det menneskelige genom i år 2000?

  2. Hvad forstår man ved et HUB-protein?

  3. Hvad er det karakteristiske ved et HUB-protein af ”date-typen”?

  4. Hvorfor er HUB-proteinerne vigtige i organismen?

  5. Hvilken ny erkendelse af protein-protein-interaktioner har Birthe Kragelund og kollegers forskning i HUB-proteinet PCNA blandt andet ført til?

  6. På hvilken måde kan man realistisk forestille sig, at forskning i HUB-proteiner for eksempel få betydning for udvikling af nye lægemidler?

Info om app’en

I Aktuel Naturvidenskabs quiz-app kan du teste din viden om naturvidenskab og teknik. Quizzerne bygger på artikler bragt i bladet og til nogle af disse artikler findes der også undervisningsmateriale. App’en er udviklet som en del af projektet Aktuel Naturvidenskab i Gymnasiet, som er finansieret af VILLUM FONDEN. Læs mere på Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside.

Hvorfor skal jeg indtaste min e-mail?

Det er for, at app’en kan huske dig, så du kan afbryde din indtastning og fortsætte på et senere tidspunkt. Vi bruger også informationen til statistik og til at give dig besked, hvis du deltager i en konkurrence. Vi vil aldrig bruge den til at sende dig reklamemails eller give oplysningerne videre til tredjepart.