Ekstremernes herrer

Kend din arkæ

 1. Hvilke organismer omtales i artiklen som ekstremernes herrer?

 2. Hvordan kategoriseres arkæer som organismegruppe?

 3. Hvor talrige er arkæer i marine økosystemer?

 4. Hvor stor er forekomsten af enzymet amoA, som medvirker ved nitrifikation, hos marine arkæer?

 5. Arkæer som trives i isbjerge kaldes:

 6. Arkæer, som trives i salte miljøer, f.eks. Det Døde Hav, kaldes:

 7. Hvad er særligt ved methanogene arkæer?

 8. Hvilken årsag er der blandt andet til arkæers evne til at tilpasse sig ekstreme miljøer?

 9. Fedtsyrer i arkæers cellemembran bindes sammen ved hjælp af:

 10. Arkæers cellemembran er endvidere kendetegnet ved:

 11. Hvad kendetegner endvidere arkæernes celler?

 12. Hvorfor mener man, at arkæer kan have potentiale indenfor medicinalforskning?

 13. Hvorfor er man særligt interesseret i at finde nye enzymer fra thermofile arkæer?

 14. Hvilke øvrige potentialer mener forskerne, der kan være i at anvende arkæer?

Info om app’en

I Aktuel Naturvidenskabs quiz-app kan du teste din viden om naturvidenskab og teknik. Quizzerne bygger på artikler bragt i bladet og til nogle af disse artikler findes der også undervisningsmateriale. App’en er udviklet som en del af projektet Aktuel Naturvidenskab i Gymnasiet, som er finansieret af VILLUM FONDEN. Læs mere på Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside.

Hvorfor skal jeg indtaste min e-mail?

Det er for, at app’en kan huske dig, så du kan afbryde din indtastning og fortsætte på et senere tidspunkt. Vi bruger også informationen til statistik og til at give dig besked, hvis du deltager i en konkurrence. Vi vil aldrig bruge den til at sende dig reklamemails eller give oplysningerne videre til tredjepart.