7 spørgsmål om biodiversitet 

  1. Hvilken organismegruppe har flest arter?

  2. Hvor mange arter af træer kan man ca. finde på en hektar regnskov i Ecuador?

  3. Hvor mange arter af næsehorn levede i Danmark i den sidste del af istiderne??

  4. Hvor stor en del (i %) af arterne af den såkaldte megafauna (dvs. dyr med en kropsvægt på over 44 kg) uddøde i den sidste del af istiderne?

  5. Hvad er den primære trussel mod biodiversiteten i dag?

  6. Hvor stor en del (i %) af verdens padder (frøer, salamandre mm. ) betragtes som truede med uddøen?

Info om app’en

I Aktuel Naturvidenskabs quiz-app kan du teste din viden om naturvidenskab og teknik. Quizzerne bygger på artikler bragt i bladet og til nogle af disse artikler findes der også undervisningsmateriale. App’en er udviklet som en del af projektet Aktuel Naturvidenskab i Gymnasiet, som er finansieret af VILLUM FONDEN. Læs mere på Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside.

Hvorfor skal jeg indtaste min e-mail?

Det er for, at app’en kan huske dig, så du kan afbryde din indtastning og fortsætte på et senere tidspunkt. Vi bruger også informationen til statistik og til at give dig besked, hvis du deltager i en konkurrence. Vi vil aldrig bruge den til at sende dig reklamemails eller give oplysningerne videre til tredjepart.